Alliander zet de standaard voor CO2-rapportage met ENTRNCE-technologie

2 min lezen Gepubliceerd op maart 19, 2024

Alliander, het grootste netwerkbedrijf van Nederland, blijft innoveren in het zo accuraat mogelijk rapporteren van zijn CO2-voetafdruk – met hulp van ENTRNCE. 

Het moederbedrijf van ENTRNCE heeft vorig jaar de energieindustrie opgeschud met een compleet nieuwe benadering voor het berekenen van zijn energie- en CO2-rapportage. Het heeft kort geleden een tweede jaarverslag gepubliceerd waarin dezelfde methode wordt gebruikt, die aanzienlijk nauwkeuriger is dan de traditionele methode. 

Op het eerste gezicht lijkt de traditionele methode voldoende. Je neemt je totale elektriciteitsverbruik over het jaar en vermenigvuldigt dit met de emissiefactoren - dat wil zeggen, de gemiddelde hoeveelheid CO2 die per kilowattuur wordt uitgestoten. Maar duurzame energie is emissievrij en wordt om die reden niet meegerekend. Je berekent dus het totaal aan duurzame energie die de organisatie heeft geproduceerd of aangekocht en trekt dit af van het totaal. 

Het punt is dat deze manier van berekenen een nogal ruwe aanpak is. Het "duurzame" deel van de vergelijking wordt berekend door op te tellen hoeveel hernieuwbare Garanties van Oorsprong het bedrijf dat jaar heeft gekocht - wat, zoals we hebben uitgelegd, de energie die je inkoopt groener doet lijken dan het in werkelijkheid is. Er wordt geen poging gedaan (of er is geen incentive) om de verbruikte energie op een bepaalde dag, week of maand te koppelen aan de energie die op dat moment wordt opgewekt, of om uit te zoeken hoe groen het echt was. 

Wanneer is groen echt groen? 

We weten dat een "100% duurzame" energievoorziening niet haalbaar is, omdat hernieuwbare bronnen zoals wind en zon niet op elk moment beschikbaar zijn. De realiteit is dat netstroom altijd een mix is - maar dat hoeft geen mysterie te zijn. Hier komt ENTRNCE in beeld. 

De Matcher-tool van ENTRNCE geeft inzicht in data over de exacte mix van energie die een organisatie verbruikt. Een berekening met deze tool gaf Alliander een zeer nauwkeurig en gedetailleerd beeld van de werkelijke CO2-voetafdruk. Deze CO2-voetafdruk kwam tot stand door het berekenen van netwerkverliezen, elektriciteitsgebruik in kantoren en het verbruik van elektrische voertuigen (EV).

Vervolgens werd het verbruik van deze onderdelen vergeleken met zelfopgewekte zonne-energie en aangekochte windenergie via Garanties van Oorsprong. Daarbij werden de metingen op kwartierbasis uitgevoerd zodat het in lijn lag met de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Dit legt de lat hoger dan de traditionele manier van rapporteren, die een gemiddelde emissiefactor gebruikt voor het hele jaarverbruik. Alliander heeft de Matcher van ENTRNCE gebruikt om te bepalen hoeveel CO2 er vrijkomt bij alle energie die het verbruikt, of het nu afkomstig is van de eigen zonnepanelen op locatie of van het net. 

Clean energy score  

In 2023 werd Alliander een van de eerste bedrijven ter wereld die zijn CO2-voetafdruk met deze nauwkeurigheid uitvoerde - en zo een blauwdruk leverde voor andere bedrijven om te volgen. De eerste matchingscore van Alliander uitgevoerd in 2023, was 59% en is dit jaar gestegen naar 61%. Dit lijkt misschien niet indrukwekkend, vooral in de context van  ‘greenwashed’ claims dat beweert “100% duurzame energie” te zijn.

Maar het gaat erom dat de gebruikte methode, mogelijk gemaakt door ENTRNCE, toekomstbestendig en transparant is, waarmee  Alliander zich voorbereidt op strengere rapportagestandaarden en controle over zijn groene claims. Daarnaast kan het bedrijf,met deze nauwkeurige gegevens in handen, betere beslissingen nemen over het verlagen van zijn CO2-voetafdruk - bijvoorbeeld door verschillende opwekbronnen in te zetten, door opslag toe te voegen of vraag en aanbod nauwkeuriger op elkaar af te stemmen. 

Het is inspirerend om te zien dat Alliander echte transparantie in de energiesector nastreeft. Het jaarverslag van 2023, is beschikbaar in het Nederlands. De Engelse versie wordt gepubliceerd op 4 april 2024. 
 

Picture of Stefan Koppers

Gepubliceerd door maart 19, 2024

Stefan Koppers
Manager Business & Strategy