Nieuw leiderschap bij ENTRNCE

2 min lezen Gepubliceerd op juni 3, 2024

Het verhaal tot nu toe  

ENTRNCE, in 2013 begonnen als een idee en ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige onderneming binnen netwerkbedrijf Alliander. De missie is om te stimuleren en faciliteren dat lokaal opgewekte duurzame elektriciteit zoveel mogelijk wordt verbruikt op momenten dat deze beschikbaar is. Zoveel mogelijk lokale gelijktijdigheid dus. Door opwek en verbruik, zowel geografisch als in de tijd, meer af te stemmen op elkaar kan het net namelijk beter worden benut. Naast maximale inspanningen om het net uit te breiden is het beter benutten van het net een essentiële randvoorwaarde voor het realiseren van de energietransitie. 

Bereikte resultaten 

Onder leiding van Rob van der Horst heeft ENTRNCE in 2017 haar platform gelanceerd. Sindsdien zijn vele mijlpalen bereikt. Zo is er een ecosysteem met aanvullende dienstverleners rondom het platform ontwikkeld en zijn er steeds meer toepassingen ontstaan. Al deze toepassingen zijn gericht op lokale gelijktijdigheid. Denk hierbij aan het zelfleveringsmodel dat wordt gebruikt door decentrale overheden, het kostprijs+ model dat is geïntroduceerd door coöperatieve leveranciers en energiecoöperaties en energie-uitwisseling tussen bedrijven op eenzelfde bedrijventerrein (energyhubs).

Nieuwe uitdagingen voor de energietransitie

Vanuit dit fundament wordt het gebruik van het platform steeds verder opgeschaald. Verdere opschaling is ook de belangrijkste doelstelling, zodat de bijdrage van ENTRNCE aan de energietransitie wordt gemaximaliseerd. Deze nieuwe fase van ENTRNCE kent nieuwe uitdagingen en de nodige veranderingen. Daarnaast heeft Rob een bredere en grotere verantwoordelijkheid gekregen binnen de opgave van Alliander. Daarom is het tijd voor Rob om de leiding over ENTRNCE over te dragen aan Stefan Koppers en Jaap Boekema. Stefan in de rol van Algemeen Directeur en Jaap in de rol van Operationeel Directeur. 

Aan het woord

Rob van der Horst:

“Ik vond het een voorrecht om dit bedrijf op te mogen bouwen. Ik heb met ontzettend veel passie en plezier met de collega’s gewerkt aan het bedrijf ENTRNCE, maar vooral aan de maatschappelijke behoefte die het platform invult. Met Stefan en Jaap aan het roer staat er een sterk en complementair directieteam, dat ook onder mijn leiding al het MT vormde. Met vertrouwen kan ik nu een stap terug doen, maar blijf vanuit mijn nieuwe rol nauw betrokken bij de ontwikkelingen en onze opgave in decentrale energiemarkten.” - Rob van der Horst - 

Stefan Koppers:

“De afgelopen jaren is een stevig fundament neergezet, waarbij de toegevoegde waarde van het ENTRNCE-platform voor steeds meer partijen zichtbaar is geworden. Van hieruit zijn wij klaar voor gecontroleerde opschaling. Samenwerking is hierin wat mij betreft essentieel. Vanuit samenwerking met aanvullende dienstverleners en in nauw contact met onze gebruikers, willen wij onze opschaling realiseren. Want alleen samen kunnen we decentrale energiemarkten realiseren en zo het net beter benutten.” 

Jaap Boekema:

“Onze ambitie is om verder op te schalen met onze oplossingen bij bestaande en nieuwe doelgroepen. Uiteraard zonder dat onze huidige gebruikers er hinder van ondervinden. Dit stelt hoge eisen aan ons platform en de manier waarop wij deze ontwerpen, ontwikkelen en beheren. Onze organisatie en de wijze waarop wij invulling geven aan de samenwerking met partners moet dit ondersteunen. Om onze ambitie te realiseren, is het essentieel dat we zowel slagvaardig als wendbaar blijven. Zo kunnen we onze doelen blijven halen. Dit doen we door samen te werken binnen onze organisatie, maar ook zeker met onze gebruikers en partners.”

Stefan en Jaap hebben in de afgelopen jaren intensief samengewerkt met Rob om ENTRNCE te brengen naar waar het nu staat. Stefan gaat zich richten op de langetermijnvisie, de realisatie van de groeistrategie en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. Jaap zijn focus zal liggen op de ontwikkeling van de producten en de organisatie.

Beide heren kijken ernaar uit om de volgende stap met ENTRNCE te gaan zetten. Zoals gezegd ligt de nadruk hierbij op opschaling, het verder professionaliseren van de organisatie, het uitbouwen van bestaande en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Want alleen vanuit samenwerking kan de volle potentie van het ENTRNCE platform worden gerealiseerd en de bijdrage aan de energietransitie worden gemaximaliseerd.

 

Picture of Gerard Adema - Country Manager NL

Gepubliceerd door juni 3, 2024

Gerard Adema - Country Manager NL