Bel: +31 85 303 6390 

Hoe koop je als lokale of regionale overheid rechtstreeks in bij elke lokale groene bron?

Lokale en regionale overheden hebben vanuit de RES-doelstellingen de uitdaging om meer duurzame lokale opwek te realiseren. Een slimme en effectieve manier om dit te bewerkstelligen is het inkopen van groene energie bij lokale bronnen, zoals energiecoöperaties. Lokale kosten worden daarmee lokale opbrengsten die weer lokaal geïnvesteerd kunnen worden. Oftewel: een win-win-win situatie.

Maar de huidige manier van inkopen zorgt voor meerdere belemmeringen om groene energie ook daadwerkelijk bij een lokale bron in te kopen:

  • Het is moeilijk om lokale groene energie (die onvoldoende is om aan de volledige energiebehoefte te voldoen) aan te vullen met centraal ingekochte energie
  • Energieleveranciers denken in portfolio’s en hebben andere belangen.
  • Er is te weinig flexibiliteit om zelf de energiemix op elk moment aan te passen en op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.
  • De verplichting om Europees aan te besteden.

Met het platform van ENTRNCE — waar een tiental gemeenten inmiddels al gebruik van maakt — kan elke gewenste combinatie tussen lokale groene energie en centraal ingekochte stroom gemaakt worden.

In een persoonlijk strategiegesprek gaan we samen kijken hoe je dit platform in kunt zetten om ervoor te zorgen dat jouw organisatie meer duurzame lokale opwek kan realiseren.

Dit strategiegesprek helpt je met:

  • Het identificeren van jouw uitdagingen en beantwoorden van je vragen over lokale energie inkopen.
  • Het opstellen van een persoonlijk stappenplan naar meer lokale duurzame energie in jouw organisatie.
  • Maatwerk advies voor het behalen van de RES-doelstelling door middel van het inkopen van lokale groene energie.
oplossingen voor lokale groene energie

Vraag jouw strategiegesprek aan