Bel: +31 85 303 6390 

On-demand webinar: lokaal groene energie inkopen in de praktijk

In ons vorige webinar heb je meer kunnen leren over het behalen van de RES-doelen door middel van lokaal groene energie inkopen. 

Dit webinar gaat in op hoe dit in de praktijk werkt. Wat zijn de verschillen met de huidige aanpak van energie inkopen via een aanbesteding en de nieuwe aanpak door middel van zelf lokale groene energie inkopen? 

We behandelen het voortraject samen met een gemeente die dit al heeft doorlopen. Daarnaast spreken we over hoe deze nieuwe aanpak het beste intern kan worden uitgelegd en hoe de beslissing genomen kan worden. 

 

In dit webinar leer je:

  • Hoe het koppelen van lokale opwek aan concreet lokaal gebruik van ‘eigen’ stroom werkt
  • Hoe je als gemeente rechtstreeks groene energie kunt inkopen via een platform
  • Hoe je als gemeente ondersteund en ontzorgd kunt worden bij de inkoop en het leveren van energie
  • Welke inzichten je hebt en krijgt om dit optimaal op elkaar af te stemmen
Gratis webinar

Download het on-demand webinar

Sprekers

Threa Cremers

Threa Cremers

Adviseur Energietransitie Gemeente Weert

Als bevlogen adviseur met 30 jaar overheidservaring en goed ontwikkelde (politieke) voelsprieten durft Threa buiten de kaders te denken. Ze heeft ruime kennis van het thema energie en vind het belangrijk om op vernieuwende wijze een rol te spelen in het transformatieproces naar een duurzame samenleving. Haar specialisaties zijn verduurzaming van de gebouwde omgeving, energiemanagement, energiemonitoring en energie-inkoop. Momenteel is zij namens de gemeente Weert betrokken bij de inkoop van lokale hernieuwbare energie voor de gemeentelijke aansluitingen.

Annette Schermer

Annette Schermer

Mede-initiatiefnemer en projectmanager KetelhuisWG

In december 2018 hebben 10 buurtbewoners na succesvolle buurtavonden besloten Energiecoöperatie KetelhuisWG op te richten. KetelhuisWG wil een lokaal en betaalbaar energiesysteem realiseren voor 1.500 woningen en bedrijven op basis van aquathermie. Inmiddels is 70% van de buurt van plan aan te sluiten en zijn de voorlopige leveringscontracten (‘Startcontracten’) daarvoor getekend met bewoners en bedrijven. Bewoners willen in samenwerking met woningbouwcorporatie Stadgenoot en vastgoedeigenaren snel van het aardgas af. De gemeente, het Waterschap, de Provincie en het Rijk steunen het plan.

image

Hansjurgen Heinen

Energiecoördinator Gemeente Ede

Structuur brengen in complexe materie en daar vanuit creatief zoeken naar mogelijkheden om meerwaarde te creëren, zodat processen als vanzelf verder gaan. Vanuit die invalshoek hebben we naar energie gekeken en gekozen dit via Zelflevering+ als gemeente op een vooruitstrevende manier op te pakken. 

André Dippell

André Dippell

Directeur om | nieuwe energie

Energie is een basisbehoefte en daar wil je uiteraard zelf grip op hebben. Dit realiseer je het beste door de energievoorziening zoveel als mogelijk in gemeenschappelijk eigendom te ontwikkelen en te exploiteren. Vanuit om | nieuwe energie werken wij hard aan het beschikbaar stellen van energie tegen kostprijs niveau. Ik ben ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om de energietransitie te versnellen en te doen slagen.

Gerard Adema

Gerard Adema

Country Manager NL

ENTRNCE is dé facilitator van decentrale energiemarkten. Lokale overheden kunnen daarmee vele beleidsdoelstellingen mee realiseren.

Ik wil ze als kennispartner daar graag bij van dienst zijn. Als onderdeel van ENTRNCE kan ik nog meer impact maken op weg naar een duurzamere energievoorziening.