Agem Gemeentelijke Energie & ENTRNCE: zelflevering in de praktijk

2 min lezen Gepubliceerd op mei 15, 2023

Hoe zelflevering bijdraagt aan de doelstelling om als Achterhoek energieneutraal te zijn in 2030.

Is het niet mogelijk om binnen de Achterhoek zelf lokale, duurzame energie op te wekken, te leveren en te gebruiken? In plaats van energie inkopen via een Europese aanbesteding? Dat vroegen meerdere Achterhoekse gemeenten zich af, gedreven vanuit het akkoord van Groenlo (2013). De oplossing? Zelflevering. Maar wat heb je nodig om te beginnen met zelflevering? En beschouwen ze zelflevering als succesvol? In dit blog vertel ik hoe zelflevering in de praktijk werkt voor Agem.  

Zelf lokale, duurzame energie opwekken en gebruiken, is dat mogelijk? 

Voordat ik je meer vertel over de uitdagingen die speelden, wil ik kort uitleggen wie de Agem (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij) is. Als spin in het web is de organisatie opgericht om alle facetten van de energietransitie in de Achterhoek te sturen. En opereren ze als energieleverancier van en voor de betrokken gemeenten.  

Terug naar de uitdaging. Een aflopend energiecontract, dat was de directe aanleiding tot nadenken over het anders inkopen van energie. Is er een andere oplossing mogelijk die het mogelijk maakt om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken? 

Zeker omdat het lokaal inkopen van energie met een Europese aanbesteding veel uitdagingen met zich mee brengt. Er moest een oplossing gevonden worden waarbij er geen Europese aanbesteding nodig was. En die oplossing vonden zij in zelflevering: het eigenhandig inkopen van (bij voorkeur lokale groene) energie voor gemeentelijke eigendommen als gemeentehuizen, sporthallen, rioolgemalen en lantaarnpalen. 

ENTRNCE maakt zelflevering mogelijk 

Op het moment dat de gemeenten op zoek waren naar een andere oplossing, was er al contact met ENTRNCE. Zij waren niet alleen de partij die bij hen aangaf dat het inkopen van energie anders kon, maar konden dit ook direct realiseren via hun platform.  

En zo begonnen de Achterhoekse gemeenten, samen met ENTRNCE, in januari 2018 met zelflevering. “We hebben toen bewust gekozen om veilig te beginnen met puur het leveren van energie — precies zoals een energieleverancier ook doet” vertelt Albert Jonathans, Business Developer en verantwoordelijke Gemeentelijke Energie bij Agem Energie Experts. De afgelopen jaren zijn daar stap voor stap bronnen voor lokale opwek aan toegevoegd.  

Wat komt er kijken bij zelflevering?  

Om te beginnen met zelflevering, zijn er volgens Agem vier dingen noodzakelijk:  

  • Forecasting: voor het voorspellen van het verbruik van aansluitingen en opwek; 
  • Het platform van ENTRNCE met toegang tot de markt: voor het inkopen van energie, het bieden van transparantie en het verrekenen van de verbruikte energie;  
  • Back-office en billing: voor het opstellen van facturen met alle noodzakelijke data; 
  • De juiste interne en externe kennis: voor het optimaal implementeren en uitrollen van zelflevering.  

Is het complex om te starten met zelflevering? “Ja en nee”, vertelt Albert. “Zelflevering is niet iets wat je moet onderschatten. Je moet weten waar je mee bezig bent en mensen verzamelen met kennis en ervaring binnen de energiemarkt. Het inkopen van energie via het ENTRNCE platform is namelijk geen rocket science. De complexiteit werd voor de Achterhoek versterkt doordat het nieuw was voor ons was. Er zijn nu veel meer voorbeelden waar zelflevering succesvol wordt toegepast”. 

Is zelflevering succesvol voor Agem Gemeentelijke Energie? 

Om kort antwoord te geven op de vraag: ja. Maar waarom dan? Albert: “Dat zit hem deels in het eenvoudig tegen eigen voorwaarden en tegen kostprijs kunnen leveren van stroom uit eigen bronnen. En deels zit hem dat in de voordelen dat de gemeenten hun eigen leverancier zijn in plaats van dat er een contract ligt met een externe commerciële partij”. 

Benieuwd welke concrete resultaten zelflevering heeft opgeleverd binnen de Achterhoekse gemeenten? En wat de specifieke rol van het ENTRNCE platform hierin is?  

Samen met Albert Jonathans hebben we het complete verhaal uitgewerkt. Van uitdaging tot resultaat. Waarin beweegredenen, gemaakte keuzes en bepaalde overwegingen aan bod komen. Download jouw exemplaar hier. 

Picture of Gerard Adema - Country Manager NL

Gepubliceerd door mei 15, 2023

Gerard Adema - Country Manager NL