Onze oplossing: zelflevering via nieuwe lokale energiebeurs

ENTRNCE ontwikkelt digitale oplossingen voor de energiemarkt van de toekomst. Zo hebben wij een platform ontwikkeld dat de combinatie tussen lokale groene energie en centraal ingekochte stroom wel kan maken, genaamd de Trader.

Hiermee kunnen gemeenten zelf elke gewenste combinatie van lokaal en centraal opgewekte energie bepalen. Deze nieuwe aanpak van inkoop blijkt in de praktijk beter te werken dan de traditionele weg. Meer dan 10 gemeenten werken al succesvol volgens deze werkwijze. Bijkomend voordeel van deze koppeling is dat een Europese aanbesteding vaak vermeden kan worden. 

Grafieken Trader

De Trader

Hét platform voor regionale en lokale overheden om op elk moment flexibel energie in te kopen van elke gewenste bron.

Vraag een demo aan

De voordelen bij deze nieuwe aanpak:

  • Lokale en regionale overheden kunnen zelf kiezen van welke bronnen ze willen inkopen. Zo kunnen ze kiezen voor lokale of regionale groene bronnen (in eigendom of bijvoorbeeld via energiecoöperaties of andere eigenaren van lokale opwek). 
  • Op momenten dat er niet genoeg lokale of regionale energie beschikbaar is kan dit worden aangevuld via de groothandelsmarkt. Ook overschotten kunnen hier verhandeld worden. 
  • Er wordt een circulaire gemeente gecreëerd op basis van duurzame opwek en verbruik. Lokale uitgaven voor groene energie worden lokale inkomsten voor groene opwekkers en dat leidt tot herinvestering van middelen. 
  • Vergroot het draagvlak voor lokale opwek door lokaal eigendom. Opwekkers krijgen meer financiering van banken als ze een contract met een gemeente hebben. 
  • Door een lokale energieprijs zijn lokale en regionale overheden minder afhankelijk van de grillen van de wereldmarkt. 
  • Meer flexibiliteit in de energievoorziening waardoor lokale en regionale overheden direct in kunnen spelen op veranderingen in de (lokale) energiemarkt. 
  • Direct inzicht in echt duurzame inkoop, deze transparante en gedetailleerde informatievoorziening is uniek in Nederland. In tegenstelling tot andere aanbieders in zelflevering via lokale bronnen wordt er gehandeld op aansluitingsniveau en is er hiervoor data beschikbaar. Hierbij is er volledige transparantie en inzicht in de duurzame energie inkoop. Dit wordt dus niet administratief achteraf aan elkaar gekoppeld.
  • Voorkom netcongestie door beter gebruik te maken van het netwerk.
  • CO2-reductie waardoor de doelen uit het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie behaald kunnen worden. 
On-demand webinar in samenwerking met om | nieuwe energie

Lokaal groene energie inkopen in de praktijk

In ons vorige webinar heb je meer kunnen leren over het behalen van de RES-doelen door middel van lokaal groene energie inkopen. Dit webinar is een vervolg hierop. Hierbij gaan we in op hoe dit in de praktijk werkt.

We spreken o.a. met Threa Cremers van Gemeente Weert die in januari is gestart met deze nieuwe aanpak.

Webinar #2 panelleden (3)

Al een bewezen succes in een tiental gemeenten

Artikelen

Leer meer over het behalen van de RES-doelen, samenwerken met energiecoöperaties en lokale energie inkopen. 

Lees meer

Veelgestelde vragen

Wat is zelflevering?

Het als organisatie aan jezelf leveren van energie. Die energie komt van je eigen productie-installaties, de installaties van derden of rechtstreeks van de energiemarkt. Lees onze blog ‘Wat is zelflevering?’ om er meer over te leren.  

Wat is de ENTRNCE Trader?

De ENTRNCE Trader is een software platform waarmee iedere denkbare elektriciteitstransactie van aansluiting naar aansluiting en/of van aansluiting naar de energiemarkt volledig transparant en binnen bestaande marktprocessen en regulatorische kaders kan worden afgehandeld.  

Wat maakt (de werkwijze van) ENTRNCE uniek?

Ten eerste heeft ENTRNCE als dochteronderneming van Alliander geen commercieel maar enkel een publiek belang. Naast de verantwoordelijkheid voor de fysieke infrastructuur is het de taak van de netbeheerder om, als onafhankelijke marktfaciliterende partij, lokale energiebeurzen ter bevordering van het energiesysteem te faciliteren, zoals ook bevestigd door de ACM.

Ten tweede staat het Trader platform van ENTRNCE ter beschikking aan alle partijen die zich als marktpartij, zijnde leverancier, hebben geregistreerd. Dit betekent dat gebruikers niet vastzitten aan een specifieke leverancier. Wij zullen nooit zelf als leverancier optreden.

Ten slotte maakt de Trader daadwerkelijke peer-to-peer transacties mogelijk. Hierbij wordt dus niet enkel achteraf een administratieve relatie binnen het portfolio van een leverancier tussen aansluitingen aangebracht. Wij doen dit op volledig transparante wijze waarbij de onbalanskosten en portfoliowinsten op het niveau van de aansluiting zichtbaar zijn. Dit in tegenstelling tot leveranciers waar deze veelal de onbalans doorrekenen en portfoliowinsten voor zichzelf houden.

Hoe werkt het?

Op de ENTRNCE Trader kunnen handmatig of volledig geautomatiseerd ‘orders’ worden ingevoerd waarin wordt aangegeven hoeveel elektriciteit er per tijdseenheid (kwartier of uur) voor een bepaalde aansluiting (of groep van aansluitingen) moet worden verkocht/gekocht. Deze orders worden vervolgens uitgevoerd en afgerekend via het Energy Account binnen de ENTRNCE Trader. 

Zijn er andere platformen die dit kunnen?

Er zijn geen andere platformen die dit op deze manier kunnen. Veelal is een andere partij dan de energieleverancier en wordt er achteraf (binnen een portfolioniveau) administratief een relatie gelegd tussen opwek en verbruik. Met de ENTRNCE Trader gebeurt dit vooraf waarbij tot op het niveau van de aansluiting precies inzichtelijk is wat er gebeurd.

Is het makkelijk te gebruiken?

De ENTRNCE Trader is gemakkelijk te gebruiken. Vele opdrachtgevers werken er al geruime tijd naar volle tevredenheid mee. 

Kan de Trader ons geld besparen?

Jazeker. Door zelf te bepalen waar/van wie en wanneer er wordt ingekocht kunnen belangrijke besparingen worden gerealiseerd. Naast de potentiële besparingen kan door lokaal/regionaal in te kopen ook de hernieuwbare opwek worden gestimuleerd en blijven opbrengsten in de regio.

Hoe zit het met de aanbestedingswet?

De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat aanbestedende diensten de inkoop c.q. levering van energie, indien dit het drempelbedrag overschrijdt, Europees moeten aanbesteden. Indien er door middel van zelflevering rechtstreeks wordt ingekocht op de grondstoffenmarkt/energiebeurs, dan hoeft er geen aanbesteding plaats te vinden. Op verzoek is hier een memo voor beschikbaar. 

Hoe kun je je registreren als leverancier?

Registreren als leverancier kan eenvoudig via Partners in Energie, een initiatief van alle regionale netbeheerders. Het is de centrale plek voor partners in marktfacilitering waar organisaties zich ook kunnen aanmelden als leverancier. 

Wat doet een ESP?

Een Energy Service Provider levert specifieke diensten aan partijen die energieleverancier (willen) zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afhandelen van het berichtenverkeer met Energie Data Services Nederland (EDSN), het voorspellen van opwek en/of verbruik (forecasting) of het genereren van energiefacturen. Lees meer in onze blog ‘Wat is de rol van een Energy Service Provider bij zelflevering? 

Zijn er anderen die al met zelflevering werken?

Diverse regionale overheden werken inmiddels al een aantal jaren met zelflevering. Voorbeelden hiervan zijn o.a. gemeente Doetinchem, gemeente Wageningen, gemeente Winterswijk, gemeente Weert, gemeente Ede, gemeente Barneveld en gemeente Wijk bij Duurstede. Lees de case study om te leren hoe acht Achterhoekse gemeenten dit al ruim vijf jaar toepassen. 

Wat is het kostprijs+ model?

Middels het kostprijs+ model wordt elektriciteit geleverd tegen de prijs die het heeft gekost om het te produceren en te leveren. De + geeft aan dat er naar wordt gestreefd om de gelijktijdigheid (van verbruik bij beschikbare productie) te optimaliseren.

Is ENTRNCE onafhankelijk?

ENTRNCE is 100% dochter van Alliander NV en opereert volledig onafhankelijk van commerciële partijen. Alle aandelen van Alliander zijn direct in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. 

Kan de Trader alleen in Alliander gebied worden gebruikt?

De ENTRNCE Trader kan in heel Nederland worden gebruikt.