shutterstock_505418149_resized

Waarom lokale energie?

Lokale en regionale overheden hebben vanuit het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES) de opdracht om meer duurzame lokale opwek te realiseren om bij te dragen aan de landelijke doelstellingen voor meer CO2-reductie.

Het hoofddoel van de RES wanneer het gaat over de opwekking van duurzame elektriciteit is dat er meer duurzame lokale opwek wordt gerealiseerd op land door middel van grootschalige zon- en windopwek.

Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met hoe de verschillende regio’s omgaan met het ruimtegebruik, het draagvlak onder burgers en het energienetwerk om dit te realiseren. 

Bekijk onze oplossing

Wat hebben we afgesproken?

  • Regionale Energie Strategie: Voor 2030 is er 35 TWh hernieuwbare opwekking op land nodig in de 30 regio’s van de RES. 

  • Klimaatakkoord: In 2030 stoten we in Nederland 49% minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. In 2050 moet de uitstoot omlaag met 90% of meer.
Mockup whitepaper Entrnce
Whitepaper

Vertaal de RES-doelstellingen naar concreet beleid

Lokaal groene energie opwekken en gebruiken is voor gemeenten de sleutel naar een lagere CO2-uitstoot. Hoewel dit eenvoudig klinkt, is de invulling hiervan in de praktijk behoorlijk ingewikkeld. 

In dit whitepaper geven we je meer inzicht in hoe de RES te vertalen naar de praktijk en waarom lokaal groen inkopen resulteert in een win-win-win situatie. 

Download gratis whitepaper

Belemmeringen energie inkoop

Inkoop van energie was voor gemeenten vroeger vrij eenvoudig. De benodigde hoeveelheid stroom werd via een aanbesteding tegen de laagste prijs ingekocht. Om tegenwoordig te voldoen aan de RES-doelstellingen merken gemeenten dat ze bij deze traditionele aanpak in de praktijk tegen teveel belemmeringen aanlopen om echt naar eigen inzicht lokaal in te kopen. 

Zo is er een Europese aanbesteding nodig die niet de vrijheden biedt om zelf te kiezen voor lokale bronnen. (Groene) bronnen worden vaak gekozen door de leverancier en is er geen inzicht in welke bronnen dit zijn. Daarnaast bieden deze langdurige contracten geen flexibiliteit. Mocht er bijvoorbeeld een lokale bron in de gemeente bijkomen kan deze niet zomaar worden toegevoegd in de huidige contractperiode. 

shutterstock_1728462352 (1)
Hoe kan zelflevering hierbij helpen?
Lees meer