Duurzaam inkoopbeleid voor groene stroom zonder Europese aanbesteding: het kan

2 min lezen Gepubliceerd op november 7, 2022

Veel lokale en regionale overheden zoeken naar oplossingen om een duurzaam inkoopbeleid voor (groene) energie te realiseren. Wist je dat je binnen een paar maanden lokale opwek van groene energie daadwerkelijk lokaal kan benutten? En zo beleids- (en klimaat)doelen sneller in het vizier krijgt? Een Europese aanbesteding is in de meeste gevallen niet nodig.

Je zult het niet anders gewend zijn. Om de zoveel jaar is er een nieuwe aanbestedingsronde voor de inkoop van energie voor het grootverbruik van de gemeente, met soms nog een aantal optiejaren. Aan een kant logisch, want in het grootverbruik van energie gaan grote bedragen om. Maar je kunt toch ook vraagtekens zetten bij de zinnigheid van duurzaam inkoopbeleid via grote aanbestedingen.

Op papier is de energie groen

In de Regionale Energie Strategieën is bijvoorbeeld afgesproken zoveel mogelijk lokaal opgewekte energie te gaan gebruiken. Kleine lokale aanbieders kunnen moeilijk opboksen tegen grote, soms internationale, partijen. De stroom die een grote energieleverancier aanbiedt is op papier misschien groen. Maar door de handel in groencertificaten kan het zomaar zijn dat je groene stroom inkoopt, terwijl er grijze stroom uit je stopcontact komt.

Grote energieleveranciers werken weliswaar samen met lokale partijen zoals energiecoöperaties. Maar de groene stroom uit deze duurzame opwek ‘verdwijnt’ in het totale aanbod van zo’n leverancier en is niet herleidbaar. Bovendien hebben coöperaties zich meestal te schikken naar de wensen en eisen van zo’n grote onderneming – bijvoorbeeld wat betreft de opbrengst voor de lokale gemeenschap.


Download whitepaper: Vertaal de RES-doelstellingen naar concreet beleid

‘One size fits all’

Het grootschalige karakter van energieleveranciers voelt als ‘one size fits all’. De klimaatdoelen voor lokale en regionale overheden en de energietransitie komen via aanbesteding niet zichtbaar dichterbij. Dan is er nog de oorlog in Oekraïne. Door de langlopende contracten zitten gemeenten langer dan ze willen vast aan Russisch gas.

Duurzame inkoop flexibel invullen

Toch kun je snel aan de slag met het zelf inkopen van duurzame, lokaal opgewekte energie (= zelflevering). Binnen bestaande contracten is hiervoor doorgaans tien tot twintig procent van het gecontracteerd volume flexibel in te vullen. Met het platform van ENTRNCE kun je die vrije ruimte benutten. We kunnen onze software snel implementeren. Binnen een paar maanden benut je lokale opwek in de eigen gebouwen, en daalt de CO2-uitstoot in jouw gemeente aantoonbaar! Je brengt bovendien het duurzame vliegwiel op gang: doordat je stroom afneemt van een lokale aanbieder (bijvoorbeeld een energiecoöperatie) kan deze aan de slag met nieuwe projecten voor duurzame opwek.


Lees ook: Wat is zelflevering? En hoe het voor lokale en regionale overheden kan werken

Met de flexibele vrije ruimte in een bestaand energiecontract kun je dus een mooi begin maken met zelflevering en de inkoop van duurzame lokale energie. Ondertussen werkt de landelijke overheid aan de nieuwe Energiewet. De verwachting is dat deze wet de regels rondom energie-inkoop en duurzaamheid meer bij de tijd zal brengen. Voor de Energiewet van kracht is, zijn er overigens manieren om de hele inkoop van energie zonder aanbesteding te regelen. Op ons verzoek is dit juridisch uitgezocht.

Meer weten?

Overweeg je als gemeente zonder uitgebreide aanbesteding aan de slag te gaan met lokaal opgewekte energie? Bekijk dan hier het webinar dat we hebben georganiseerd over hoe het inkopen van groene energie in de praktijk werkt. In dit webinar vertelt o.a. de gemeente Weert — die dit traject al heeft doorlopen — wat de ervaringen zijn en hoe het proces van besluit tot daadwerkelijk start is verlopen. 

 

New call-to-action

Picture of David Steerenberg

Gepubliceerd door november 7, 2022

David Steerenberg