Hoe BioZon tegen kostprijs+ energie levert aan haar leden

3 min lezen Gepubliceerd op mei 30, 2023

Een stortgasinstallatie die methaangas omzet in groene elektriciteit. Dat is het BioZon project. Een uniek project in Europa, met een hogere gelijktijdigheid dan zon en wind. De gelijknamige energiecoöperatie kan hierdoor tegen kostprijs+ elektriciteit leveren aan haar leden (wanneer de timing van verbruik overeenkomt met de opwek van de installatie). Maar wat houdt het project precies in? En wat is het doel? In dit blog neem ik je mee in het BioZon project en wat het zo uniek maakt. 

Wat is het BioZon project?

Achterhoekse groene energie, opgewekt vanuit een organisch afbraakproces. Op de voormalige vuilstort De Langenbergen in Zelhem wordt afval omgezet in elektriciteit. Het doel: lokaal opgewekte energie lokaal delen met leden van een energiegemeenschap.

Een stortgasinstallatie — de Groene Motor — is eigendom van de energiecoöperatie Biozon. Het stortgas wordt uit de afvalbult onttrokken en de installatie met gasmotor zet het schadelijke methaangas om in elektriciteit.

Het idee achter dit project is dat burgers de elektriciteit onafhankelijk van de marktprijs kunnen afnemen, indien de timing van verbruik overeenkomt met de timing van opwek van de stortgasinstallatie. Dat is nieuw en ook bijzonder, want de huishoudens zijn eigenaar van de installatie en profiteren daarmee direct van de groen opgewekte energie.

De opzet van het BioZon project is in lijn met de kaders van Local4Local. De verwachting is dat er de komende jaren meer van dit soort projecten zullen starten.

Dit is het doel van het project

Het doel van het project is een continue voorziening van energie tegen een betaalbare, maar vooral stabiele energieprijs: kostprijs+. Doordat burgers rechtstreeks profiteren, ontstaat er meer draagvlak. Belangrijk, want zo is er sprake van minder weerstand bij nieuwe projecten.

De elektriciteit die vrijkomt vanuit de stortgasinstallatie wordt op een hele constante manier opgewekt. Op basis van de vraag wordt er een gelijktijdigheid van wel 70% verwacht. Iets wat je met zon en wind niet zo makkelijk kunt bereiken.

Het is dan ook een uniek project. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. In de energietransitie hebben we elkaar nodig. Het vraagt om een andere mindset. Partijen die productie beheren, zijn die bereid om de elektrische opbrengst te delen met anderen? Weliswaar tegen een prima rendement (de + in kostprijs+) maar niet het onderste uit de kan.

Wie zijn de betrokken partijen? 

Binnen het BioZon project zijn verschillende partijen betrokken die elk een belangrijke rol spelen in de realisatie van het project:

  • BioZon Achterhoek: Een energiecoöperatie die zich richt op het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek. Zij zijn in het bezit van de stortgasinstallatie;
  • Agem: Heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de uitvoering van het project. Zij kopen energie in van de burgercoöperatie BioZon Achterhoek. Doordat zij zelf niet beschikken over een leveringsvergunning (nodig voor leveren aan o.a. huishoudens), is ook Energie VanOns aangehaakt;
  • Energie VanOns: Verantwoordelijk voor de levering van de opgewekte elektriciteit aan de kleingebruikers. Zij zijn in het bezit van een leveringsvergunning;
  • ENTRNCE: Biedt de digitale infrastructuur aan: een lokale elektriciteitsbeurs. Bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten op het gebied van administratie en door de in- en verkoop van energie te faciliteren.

Als partner van Local4Local, dragen wij als ENTRNCE op verschillende manieren bij aan het BioZon project. Welke rol we hier precies in spelen? Daar vertel ik je hieronder graag meer over.

De rol van ENTRNCE in het BioZon project

We opereren als organisatie op de achtergrond, waarbij we de lokale elektriciteitsbeurs aanbieden waarop opwekkers en verbruikers direct (administratief) elektriciteit met elkaar uit kunnen wisselen. Wanneer er vanuit de stortgasinstallatie te weinig energie wordt opgewekt, kan via het platform het restant worden ingekocht van de groothandelsmarkt. En wanneer er sprake is van een overschot, kan dat ook via ons platform daar worden verkocht.

Voor ENTRNCE is het belangrijkste dat BioZon onder haar eigen voorwaarden energie kan leveren aan leden en dat de geproduceerde elektriciteit zoveel mogelijk lokaal verbruikt wordt. En dat we op deze manier een bijdrage leveren aan een meer betaalbare energievoorziening.

Een blik op de toekomst

De betrokken partijen kijken nu hoe ze het project kunnen uitbreiden om de gestelde doelstellingen te realiseren. Gesteund door de subsidie die het project vanuit de MOOI-regeling ontvangt. Zodat energiecoöperaties in de toekomst nog meer zelf kunnen doen. Dat is een belangrijke stap in het realiseren van een duurzame en betaalbare energievoorziening, zowel voor burgers als bedrijven

Als je als energiecoöperatie in de toekomst ook wilt leveren aan jouw leden, is het belangrijk dat je beschikt over een platform dat energie van productie-installaties direct koppelt aan huishoudens en bedrijven.

Daarom zijn wij als organisatie altijd bereid om te kijken hoe wij kunnen helpen bij het realiseren van jouw doelstellingen. Benieuwd hoe? Boek hier vrijblijvend een gesprek met mij of een van onze specialisten. Wij helpen je graag verder!

Picture of Gerard Adema - Country Manager NL

Gepubliceerd door mei 30, 2023

Gerard Adema - Country Manager NL