Mag je als energiecoöperatie energie leveren aan leden?

3 min lezen Gepubliceerd op mei 2, 2023

Het is een vraag die energiecoöperaties regelmatig aan ons stellen: “Mogen we ook energie direct aan onze leden leveren?”. Het korte antwoord daarop is: nee, alleen met een leveringsvergunning. Maar de kanttekening is ook: er zijn uitzonderingen! Ik leg je uit hoe dit zit en ga dieper in op de mogelijkheden en ook kansen die het leveren van energie biedt. Niet alleen voor energiecoöperaties, maar bijvoorbeeld ook gemeenten.  

De nieuwe Energiewet moet verandering brengen 

Op dit moment mag je als energiecoöperatie geen energie leveren aan eigen leden als je niet over een vergunning beschikt. Daar waar grootverbruikers geen vergunning nodig hebben, heb je dat voor het leveren aan kleingebruikers wel nodig. Dat heeft alles te maken met de  consumentenbescherming. Er zijn echter uitzonderingen.

Het verbod om zonder vergunning aan kleinverbruikers te mogen leveren geldt namelijk niet ten aanzien van het leveren van elektriciteit indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt.

Maar ook bijvoorbeeld als je als afnemer toebehoort aan dezelfde rechtspersoon als de producent die de elektriciteit heeft opgewekt en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt. Of als de elektriciteit wordt geleverd in het kader van een overeenkomst aan een groep afnemers waarbij de meerderheid van deze afnemers rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf. 

Ook in de nieuwe Energiewet is voorzien in de mogelijkheid tot zelflevering. In de conceptwet is namelijk opgenomen dat energiecoöperaties ook energie mogen leveren aan leden — zonder vergunning. Er is één maar: het volume op jaarbasis is beperkt tot wat je als energiecoöperatie zelf produceert. Oftewel: je mag niet meer leveren aan leden dan de opwek die je op jaarbasis zelf realiseert. 

Op dit moment is nog onzeker wanneer de nieuwe Energiewet van kracht gaat. De huidige status is dat de Raad van State een advies heeft afgegeven rondom de nieuwe wet. In het slechtste scenario moet de wet terug naar de tekentafel. In het gunstige scenario kan de wet nog dit jaar aangenomen worden (wat ook de oorspronkelijke planning is).  

Heb je vragen over de uitzonderingen of de nieuwe Energiewet? Of heb je vragen over jouw specifieke situatie? Vraag vrijblijvend een strategiegesprek aan en stel al je vragen aan onze specialisten:

Plan een strategiegesprek

Hoe lever je rechtstreeks energie? 

De nieuwe wet zal zeker zaken gaan versnellen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om opwek te koppelen en rechtstreeks te leveren aan een bepaalde wijk, bedrijven, etc. De vraag is wel: hoe ga je dat doen?  

Het ENTRNCE platform biedt uitkomst. Het platform wikkelt rechtstreekse energie transacties tussen opwekkers en verbruikers administratief en financieel af. Automatisch, op kwartierbasis en van aansluiting naar aansluiting. Tussen alle partijen in het energiesysteem. 

Direct energie leveren biedt voor meer partijen kansen en mogelijkheden 

Het direct leveren van energie biedt niet alleen kansen en mogelijkheden voor energiecoöperaties. Ook andere partijen, zoals gemeenten profiteren ervan. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Samenwerking met energiecoöperaties die direct kunnen leveren aan burgers draagt bij aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Er is meer lokale duurzame opwek vanuit zon en wind. Die opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan burgers en lokaal verbruikt. En tegelijkertijd profiteren burgers daardoor van lagere lasten. 
  • Doordat burgers goedkopere, duurzame stroom kunnen afnemen ontstaat er ook meer draagvlak voor dergelijke initiatieven. Het brengt een vliegwiel op gang.  
  • Omdat energiecoöperaties tegen kostprijs kunnen en willen leveren, in plaats van tegen de commerciële marktprijs, kunnen specifieke doelgroepen geholpen worden. Bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met energiearmoede.  

Wachten op groen licht 

Het leveren van energie aan leden is helaas op dit moment nog niet mogelijk, maar naar verwachting in de (nabije) toekomst wel. Zorg er nu dus voor dat je hierop goed voorbereid bent. Op het moment dat er groen licht is, schept dat veel mogelijkheden voor energiecoöperaties en in navolging daarvan ook lokale en regionale overheden. Dit zal enorm helpen in het versnellen van de energietransitie en het dicht bij elkaar organiseren van opwek en gebruik.  

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates direct in jouw inbox. 

Heb je naar aanleiding van dit blog nog vragen? Of wil je meer weten over huidige en toekomstige mogelijkheden voor energiecoöperaties? Plan dan een 1-op-1 in met onze specialist en laat je vrijblijvend adviseren:

Plan een strategiegesprek

 

Picture of Gerard Adema - Country Manager NL

Gepubliceerd door mei 2, 2023

Gerard Adema - Country Manager NL