Netcongestie: de toegevoegde waarde van ENTRNCE in het palet aan oplossingen

4 min lezen Gepubliceerd op november 20, 2023

Nederland is volop bezig met het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. En met succes. Er wordt steeds meer elektrisch gereden en steeds meer panden worden voorzien van zonnepanelen. Echter stelt deze snelle transitie ons ook voor nieuwe uitdagingen. Een daarvan is netcongestie. De kans is groot dat je als bedrijf de gevolgen van netcongestie al hebt ondervonden. Wat doen we als de vraag naar elektriciteit op bepaalde momenten groter is dan de capaciteit van het netwerk? Of wanneer we juist meer produceren dan getransporteerd kan worden? Welke uitdagingen brengt dit met zich mee en hoe lossen we die op? In dit blog duiken we de diepte in en bespreken we de rol van ENTRNCE bij het oplossen van netcongestie - op zowel de korte- als langetermijn.

Wat is netcongestie?

Netcongestie doet zich voor wanneer het elektriciteitsnet overbelast raakt. De bestaande infrastructuur – de kabels en transformatoren –  zijn dan niet in staat om alle elektriciteit veilig te transporteren. Kortom: wanneer de transportvraag naar elektriciteit op een bepaald moment groter is dan dat het netwerk fysiek aankan. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot spannings- en capaciteitsproblemen die kunnen resulteren in uitval van (delen van) het net. 

De oorzaken van netcongestie

De uitdagingen rondom netcongestie worden steeds prangender. Dit komt omdat we steeds meer vragen van ons huidige elektriciteitsnet, dat daardoor steeds vaker tegen zijn eigen technische grenzen aanloopt. Een van de oorzaken is een significante verandering in de manier waarop ons elektriciteitsnet gebruikt wordt.

Van een top-down naar een bottom-up energienetwerk

Waar elektriciteit eerder alleen werd opgewekt door energieproducenten en via grote dikke kabels top-down werd getransporteerd naar individuele huishoudens en bedrijven, fungeren vandaag de dag huishoudens en bedrijven zelf ook steeds vaker als producent. Ons energienetwerk wordt dus steeds meer bottom-up ingezet. Onze fysieke infrastructuur is hier alleen (nog) niet op ingericht: 

Bedrijven en huishoudens vormen met dunne afgetakte kabels veelal het eindpunt van onze infrastructuur. De hoeveelheid stroom die huishoudens en bedrijven met nieuwe middelen opwekken (door bijv. zonnepanelen) en verbruiken (met bijv. het opladen van elektrische voertuigen) zorgt ervoor dat de technische grenzen van het elektriciteitsnet sneller bereikt worden. Bovendien elektrificeert onze samenleving in rap tempo: er zijn steeds meer gasloze huizen en elektrische auto’s. Ook wordt er - door het toenemend aantal zonnepanelen -  steeds meer elektriciteit opgewekt door eindgebruikers zelf.

Piektijden

Er wordt dus steeds meer gevraagd van ons elektriciteitsnetwerk. De problemen ontstaan vooral op de piekmomenten: elektrische auto’s worden opgeladen na thuiskomst van werk en ook wordt er vaak op hetzelfde moment gekookt. Als de zon schijnt, wekken bovendien alle zonnepanelen in een straat tegelijkertijd elektriciteit op. Op deze piektijden worden de technische grenzen van het elektriciteitsnet steeds vaker bereikt.

De gevolgen van netcongestie

Voor bedrijven kan netcongestie leiden tot uitdagingen zoals:

  • Impact op de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld productieprocessen, en strategische planning zoals uitbreidingen;
  • Vertraging van verduurzamingsambities en -projecten, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op dak, vanwege ontoereikende netcapaciteit om de overtollige elektriciteit te transporteren;
  • Heroverweging van locatiekeuze op basis van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Oplossingen voor netcongestie

Als oplossing wordt vaak direct gedacht aan het verzwaren van het net, door bijvoorbeeld dikkere kabels te gebruiken en meer transformatoren te plaatsen. Uitbreiding en verzwaring is echter lastig vanwege de lange doorlooptijden en schaarste aan technisch geschoold personeel. Daarom is het van belang dat we ook kijken naar oplossing om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Laten we kijken hoe het ENTRNCE platform hier een waardevolle bijdrage aan levert.

Hoe ENTRNCE innovatie brengt in de lange termijn aanpak om netcongestie te voorkomen

Bij ENTRNCE nemen we een cruciale rol op ons in de langetermijnaanpak van netcongestie door het faciliteren van lokale elektriciteitsuitwisselingen. We faciliteren producenten en afnemers om zoveel mogelijk op lokaal niveau direct elektriciteit met elkaar te verhandelen. 

Doordat dit alleen mogelijk is als dit gelijktijdig plaatsvindt, wordt de belasting op het hogere elektriciteitsnet beperkt en kan een netverzwaring uitgesteld worden of eventueel zelfs (deels) afgesteld. Voor netbeheerders vertaalt dit zich in een vermindering in transportbehoefte en -kosten doordat er efficiënter gebruikgemaakt wordt van de bestaande netcapaciteit. Zo draagt ENTRNCE bij aan een duurzame, toekomstbestendige energiemarkt waarin jouw organisatie kan blijven groeien.

ENTRNCE’s bijdrage bij het aanpakken van bestaande congestie problemen

Naast deze langetermijnvisie draagt ENTRNCE ook bij aan oplossingen voor acute problemen. Dit gebeurt door het ENTRNCE platform te koppelen aan het GOPACS-platform, hét middel waarmee netbeheerders  marktgebaseerde oplossingen zoeken voor bestaande congestiegebieden. De groothandelsmarkten voor elektriciteit spelen een belangrijke rol bij GOPACS, want potentiële deelnemers kunnen onder andere via die route hun beschikbaarheid kenbaar maken aan de netbeheerders om bij te dragen aan het oplossen van knelpunten. Dankzij de koppeling van het ENTRNCE handelsplatform met de groothandelsmarkten kunnen eindgebruikers van ENTRNCE niet alleen hun energie-in- en verkoop regelen, maar ook direct een bijdrage leveren aan het oplossen van acute congestieproblemen. Voor jou als bedrijf of netbeheerder betekent dit een directe, meetbare oplossing, waarbij ENTRNCE je in staat stelt om zelf een bijdrage te leveren aan het ontlasten van het elektriciteitsnet.

Conclusie

Netcongestie is een uitdagend vraagstuk dat een gelaagde aanpak vereist. Terwijl we de huidige uitdagingen onder ogen zien, moeten we ook vooruitkijken en innovatieve oplossingen verkennen die verder gaan dan de traditionele methoden. ENTRNCE biedt een pad vooruit door lokale elektriciteitsuitwisselingen te faciliteren en bij te dragen aan het verminderen van netcongestie. 

Laten we samenwerken om de toekomst van ons elektriciteitsnetwerk te waarborgen en jouw organisatie te laten groeien binnen een stabiele, duurzame elektriciteitsmarkt. Plan nu jouw strategiegesprek in en ontdek hoe ENTRNCE jouw organisatie kan ondersteunen in het navigeren door de uitdagingen van netcongestie. 

Picture of Gerard Adema - Country Manager NL

Gepubliceerd door november 20, 2023

Gerard Adema - Country Manager NL