Regionale Energiestrategieën: 5 hordes en hoe ermee om te gaan

3 min lezen Gepubliceerd op september 12, 2022

Stijgende energielasten, klimaatverandering, de energietransitie. Alle drie factoren die een groot beroep doen op een gemeente met duurzame ambities. Met de Regionale Energiestrategie ben je al begonnen veranderingen in gang te zetten. Al is de race nog niet gelopen. Dit zijn de 5 horden die je zult moeten nemen.

Horde 1: nieuwe gewoonten, nieuwe kennis

Hoe we naar energie kijken, is in korte tijd veranderd. Die ontwikkeling zal nog jaren doorgaan. We zullen nieuwe gewoonten moeten aanleren. De komende decennia ontstaat een compleet andere energiehuishouding. De uitstoot van CO2 gaat naar nul en hiervoor ontstaat een mix aan grote en kleine oplossingen om in stroom en warmte te voorzien.

Lokale gemeenschappen wekken hun eigen stroom op, slim omgaan met energie is de norm. Menigeen in de gemeentelijke organisatie is gemotiveerd om de transitie te maken en voelt de verantwoordelijkheid hiervoor. Maar in de praktijk vergt de nieuwe energiemix nieuwe gewoonten en kennis. Lokaal groene energie gebruiken is niet eenvoudig. Voor veel mensen in de organisatie is het nieuwe materie en gespecialiseerde informatie.

Wij helpen graag leemten in kennis over de energietransitie op te vullen. We verzorgen webinars en workshops en gaan graag met je in gesprek om vragen te beantwoorden.


Bekijk ook: On-demand webinar: Het realiseren van de RES-doelstellingen

Horde 2: het draagvlak vergroten

In nagenoeg elke RES-regio speelt het: er moeten windturbines en zonneparken bij. En hoe dan ook heeft deze duurzame opwek ruimtelijke gevolgen. Nog niet iedereen is — zacht uitgedrukt — klaar voor alle verandering. Bewoners mede-eigenaar maken van duurzame energiebronnen en hen laten delen in de opbrengst, is een aanpak die goed werkt om het draagvlak flink te vergroten.

Ons platform koppelt gebruikers en aanbieders van lokaal opgewekte energie. Gemeenten worden direct afnemer van bijvoorbeeld een energiecoöperatie, waaraan inwoners zich verbonden hebben via bijvoorbeeld windaandelen of mede-eigenaarschap van een turbine of zonnepark.

Horde 3: het netwerk transformeert

De energiemix van de nabije toekomst vergt aanpassingsvermogen van inwoners en grootverbruikers als de gemeente. En ook het elektriciteitsnet is aan een drastische aanpassing toe. Ooit is het ontworpen als een overzichtelijk netwerk, met een beperkt aantal centrale afleverpunten voor stroom. Nu komen er een heleboel lokale punten bij waar de opgewekte zonnestroom en windenergie het net op gaat. Waarbij het de vraag is hoe snel en eenvoudig aanpassingen mogelijk zijn.

Door met onze systematiek lokaal opgewekte energie lokaal te gebruiken, verlaag je de druk op het stroomnetwerk en zijn dure aanpassingen lang niet altijd nodig.

Horde 4: groene energie inkopen doe je van oudsher via een aanbesteding

Gemeenten die lokaal opgewekte stroom gebruiken, vullen het RES-doel van CO2-reductie mooi in. Alleen zijn energiecontracten langlopend, minimaal vijf jaar met een uitloop van enkele jaren. Voor de inkoop van energie zijn gemeenten gebonden aan aanbestedingsregels. Dat maakt het lokaal inkopen van duurzame elektriciteit lastig. Overigens is een nieuwe Energiewet in de maak met andere spelregels voor aanbesteding van energie-inkoop, rekening houdend met klimaatdoelen.

Ons platform koppelt lokaal en centraal opgewekte energie. Voordeel hiervan is dat de procedure voor gunning beperkter en eenvoudiger kan. Je kunt zonder een Europese aanbesteding om aan de slag. Hiervoor bieden energiecontracten doorgaans 10 tot 20 procent vrije ruimte. Hier is op aanvraag een memo voor beschikbaar waarin je meer kunt lezen over de juridische achtergronden waarom aanbesteden niet nodig is.


Lees ook: Wat is zelflevering? En hoe het voor lokale en regionale overheden kan werken

Horde 5: er is niet altijd groene stroom voorhanden

Het waait niet altijd en de zon schijnt alleen overdag – maar niet elke dag. Bovendien zijn er seizoenschommelingen. Daarom blijft het noodzakelijk om lokaal opgewekte groene energie uit wind en zon aan te vullen met andere bronnen. Dat is de komende tijd – zolang andere alternatieve energiebronnen er niet zijn – de stroom van een traditionele energieleverancier.

Met ons platform kun je zelf aan de knoppen draaien om lokaal en centraal opgewekte stroom te combineren. Je kiest zelf welke bron je wanneer gebruikt. Dit kun je ook laten doen door een Energy Service Provider, zoals OM Nieuwe Energie.

Neem elke horde met ENTRNCE

Ons platform helpt je alle RES-horden te nemen. Gebruikers krijgen met relevante data over energiestromen inzicht hoe groen het elektriciteitsgebruik daadwerkelijk is. Zo gaat het onderwerp nog meer leven onder inwoners en bouw je aan extra draagvlak. Meer weten? In dit whitepaper lees je hoe je de ambitie om meer lokale groene energie in jouw gemeente op te wekken en te gebruiken in de praktijk brengt.

 

New call-to-action

Picture of Gerard Adema - Country Manager NL

Gepubliceerd door september 12, 2022

Gerard Adema - Country Manager NL